Alaska Kølervæske blå 2,5 ltr.
Større billeder Download stort billede
Ekstra info Download datablad (PDF)

Alaska Kølervæske blå 2,5 ltr.

59,95 DKK

Model/Varenr.: 130724
EAN: 5709621307257
Vægt: 2,5 kg.
Krt. Stk 4
stk.

Alaska Kølervæske er baseret på ethylenglycon..
Indhold: 2,5 ltr.
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVARSEL:

Farlig ved indtagelse. (H302)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag. (P301 + P312)

Skyl munden. (P330)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)